กิจกรรมโชห่วย

  • งานตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 14 "ตลาดนัดสัมผัสได้ จับใจกับแก่นแท้มิตรภาพ"

    21 - 24 มีนาคม 2567
    10.00-18.00 น.
    ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์-ขอนแก่น