Array

งานตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 14 "ตลาดนัดสัมผัสได้ จับใจกับแก่นแท้มิตรภาพ"

ตลาดนัดโชห่วยและงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์

สนใจเข้าร่วมงาน

21 - 24 มีนาคม 2567
10.00-18.00 น.
ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์-ขอนแก่น

แชร์ :