ขอรับบริการ
ให้คำปรึกษา

เพราะเราคือพันธมิตรที่ดีที่สุด
ของโชห่วยไทย

มาพัฒนาร้านโชห่วยของคุณให้สมาร์ท ด้วยบริการตั้งแต่รับคำปรึกษา ออกแบบแผนผังร้านและแนะนำรายการสินค้า ตลอดจนจัดร้านใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญของเรา

บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สำหรับสมาชิกแม็คโคร

เลือกรับบริการที่ตอบโจทย์
กับความต้องการของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

มิตรแท้โชห่วยคืออะไร

มิตรแท้โชห่วย คือโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกร่วมกับแม็คโคร มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพร้านโชห่วย โดยที่เจ้าของร้านยังมี อิสระ 100% ในการบริหารร้าน

จุดเด่นของมิตรแท้โชห่วยคืออะไร​
  • มีผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาในการพัฒนาร้านค้า
  • มีสินค้าและบริการหลากหลาย เพื่อยกระดับเป็นร้านค้าชุมชน
  • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อบริหารร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิทธิประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับคืออะไร
  • แผนผังร้านค้าตามมาตรฐานโชห่วยสมัยใหม่
  • ป้ายชื่อร้าน กันสาด และป้ายหมวดหมู่สินค้าฟรี
  • เครื่อง POS พร้อมส่วนลด 8,000 บาท
  • มีเจ้าหน้าที่ช่วยจัดร้านใหม่
  • บริการจัดส่งฟรี (ระยะไม่เกิน 40 กิโลเมตร)
  • สิทธิพิเศษต่างๆ เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการมิตรแท้โชห่วย ต่างจากเจ้าอื่นอย่างไร

ร้านมิตรแท้โชห่วย ให้เจ้าของร้านมีอิสระในการบริหารร้าน 100% และไม่มีเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการรายเดือน

ร้านค้าทั่วไปที่มีเซลล์แม็คโครดูแล กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแตกต่างกันอย่างไร​

จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยพัฒนาร้าน 3 ครั้ง/สัปดาห์ มีส่วนลดค่าปรุงปรุงร้านประมาณ 30,000-40,000 บาท รวมถึงสิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้าในโครงการ เช่น สินค้าราคาพิเศษ, กิจกรรมยิ่งซื้อเยอะยิ่งได้คืน

ร้านค้าขอออกแบบ Layout เองได้มั้ย

เบื้องต้นแม็คโครเป็นคนออกแบบให้ก่อน ตามมาตรฐานที่แม็คโครกำหนด โดยร้านค้าสามารถร่วมปรึกษาเพื่อความเหมาะสมได้

แม็คโครมีสินค้าราคาพิเศษให้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่

แม็คโครจะมีกิจกรรมช่วยเหลือร้านค้าเป็นระยะๆ เช่นยิ่งซื้อยิ่งได้คืน สินค้าราคาพิเศษ เป็นต้น​