การจัดการร้านค้าปลีก “8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ”

เนื้อหาบทเรียน

ร้านมิตรแท้โชห่วยที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดร้านโชห่วยจนทุกวันนี้กลายเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพโดยมีทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วยคอยให้คำปรึกษาทุกอย่างตั้งแต่การวางผัง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา ให้ดูการออกแบบร้านแบบ 3 มิติ

Learning status : 0 %
0%