ไอเดียขายอาหารสัตว์ในร้านโชห่วย

ไอเดียขายอาหารสัตว์ในร้านโชห่วย

ร้านโชห่วยจดทะเบียนอาหารสัตว์ง่าย ๆ ได้เลยใน 10 วัน

1. เตรียมพร้อมเอกสารที่ใช้จดทะเบียน

 บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- แผนที่ตั้งร้าน
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาการเช่าร้าน (ถ้ามี)

นิติบุคคล

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ดําเนินกิจการ
- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน

"กรณีมอบอํานาจ”

- หนังสือมอบอํานาจ (ติดอาการแสตมป์)
- สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ

 ต่อใบอนุญาต

- ใบอนุญาตฉบับเดิม
- แผนที่ตั้งร้าน

2. ยื่นจดทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตง่ายๆ

ทางออนไลน์ที่ http://eservice.afvc.dld.go.th 
หรือทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ระยะเวลาตรวจพิจารณาเอกสารและออกใบอนุญาตไม่เกิน 10 วัน

3. เตรียมค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนให้พร้อม

ขออนุญาตขายปลีก 100 บาท

ขออนุญาตขายปลีกและส่ง 300 บาท
รับปรึกษา ทุกปัญหา โชห่วย
อยากปรับปรุงร้านค้า หรือ พัฒนาจุดขาย
ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-067-8999 กด 2
Line: @makro-mra หรือคลิก https://bit.ly/3qLNztG
Website: https://www.siammakro.co.th/mra.php

Buy Now

แชร์ :